Jste zde27.11.2011 - Rozsvícení vánočního stromu

27.11.2011 - Rozsvícení vánočního stromu


Fotografie z této akce najdete zde

První adventní neděli 27.11.2011 se u kostela sv. Víta na Příchovicích konalo slavnostní rozsvícení vánočního stromu. Akci připravila čtveřice organizátorů - Sbor dobrovolných hasičů Příchovice, občanské sdružení Křižovatka (Centrum života mládeže při faře Příchovice), Areál U Čápa Příchovice a obecně prospěšná společnost Jizerky pro vás.

V 16 hod přivítal místostarosta Oú Kořenov Stanislav Pelc překvapivě velké množství svátečně naladěných návštěvníků. Krátkým proslovem o tradici a důležitosti adventu pokračoval místní kněz Vladimír Novák. Poté se dechberoucím způsobem na zem snesli 2 andělé - z nejvyššího okna na věži kostela „přilétli" na lanovce a přítomné vyzvali k prohlídce nádherného živého Betléma (největší pozornosti se těšil roztomilý Ježíšek).Vánoční náladu podpořil pěvecký sbor dobrovolníků pod vedením Ondřeje Cutycha. Za doprovodu koled byl slavnostně rozsvícen vánoční strom a lidé mohli přispět do kasiček Kašpara, Melichara a Baltazara. Dětští návštěvníci byli nadšeni z možnosti projet se na koních z místní stáje slečny Karbanové, která tuto službu poskytla bezplatně.
Ve vánočně vyzdobených stáncích bylo možno zakoupit nejen bohaté občerstvení, ale i též ručně vyráběné svíčky z místní dílny paní Filipové Slavíkové. Výtěžek z prodeje občerstvení, svíček, ale též obsah kasičky Tří králů ve výši 12.080,-Kč byl věnován ZŠ a MŠ Kořenov.

Převzato z www.nasejablonecko.cz