Jste zdeWebkamera ze Štěpánky

Webkamera ze Štěpánky


Rozhledna Štěpánka je nejstarší novogotická kamenná rozhledna Jizerských hor.
Od 21.2.2007 je zde v provozu webkamera, jejímž prostřednictvím můžete sledovat krásy Kořenova a jeho okolí on-line.

Kořenov jako na dlani z místní rozhledny

Rozhledna Štěpánka

Rozhledna Štěpánka ( 958 m.n.m. ) se nachází na vrcholu kopce s názvem Hvězda nad obcí Příchovice a má zajímavou historii. Štěpánka patří bezesporu k nejkrásnějším rozhlednám v Jizerských horách, ne-li v celých Čechách.

O její stavbu se zasloužil kníže Kamil Rohan, ale bohužel nedovedl celou stavbu dokonce.

Osudy kamenné rozhledny jsou velmi zajímavé. Se stavbou se začalo, když organizovaná turistika ještě neexistovala, a kdy si vyhlídkové věže mohli dovolit pouze majetní vlastníci panství. A to byl také případ knížete Kamila Rohana, kterému patřily i jiné pozemky na Tanvaldsku, kde se v letech 1847 začala stavět silnice do Krkonoš.

Kníže Rohan se chtěl arcivévodovi zavděčit a výšinu dal nazvat jeho jménem a zároveň se rozhodl, že na vrcholu nechá na počest této vzácné návštěvy vztyčit vyhlídkovou věž. Základy byly položeny již 27. 7. 1847, což bylo měsíc po arcivévodově návštěvě. Věž byla postavena do výšky šesti metrů, ale potom zůstala na dlouhý čas nedokončena. Dle legendy předpověděla jistá cikánka smrt knížeti Rohanovi po dokončení stavby rozhledny... Na jejím stavu se postupně podepisovaly povětrnostní vlivy, vandalství, a výstup na ni se stával velmi nebezpečným. Majitel panství nechtěl dokončit stavbu věže a dlouho odmítal i prodej pozemku. Až v roce 1888 se podařilo obci Příchovice pozemek i se zbytky věže odkoupit za 400 zlatých.

Iniciativu převzala sekce německého horského spolku. Dala si vypracovat plány nové věže od profesora Brausenwettera z Liberce a dostavba byla zahájena 1. 5. 1892 pod vedením stavebního mistra Hájka z Rokytnice. Bylo využito stavebního materiálu z původní stavby, jejíž tvar byl s malými úpravami zachován. Na tuto dolní část byla přistavěna štíhlá osmiboká věž vytvořena z kombinace cihel a pískovcových kvádrů. Slavnostní otevření věže, která měřila 24 metrů, se konalo 14. 8. 1892. Kníže Rohan se slavnostního otevření nezúčastnil, a zanedlouho po otevření zemřel...

Další informace najdete pod odkazem "Zajímavosti"