Jste zdeTesařovská kaple

Tesařovská kaple


Fotografie z oslavy ke 100. výročí založení kaple na Tesařově najdete zde


Historie

 Počátkem 20. století se němečtí evangelíci rozhodli postavit vlastní modlitebnu a vybrali pro ni místo na vyvýšenině dnešního Tesařova (dříve Šenkhána - česky, Schenkenhahn –německy) při bývalé císařské krkonošské silnici. Toto někdejší pojmenování Tesařova vzniklo na počátku 19. století, kdy v těchto místech stála pouze dvě stavení: hospoda a krčma ( šenk ). Evangelíci se scházeli od roku 1903 v chatě Zvonice. Proto se v roce 1908 rozhodli postavit si vlastní modlitebnu.
     Přes velké finanční problémy se zdejším evangelíkům podařilo obstarat potřebný finanční obnos. Zejména pomohl zdejší pastor, který jezdil přednášet do Slezska a získané peníze věnoval na stavbu kaple. 20. května 1909, v den Nanebevstoupení Páně, byl položen základní kámen k výstavbě kaple. Stavba byla provedena svépomocí, a ještě téhož roku za velké slávy a účasti byla osmiboká kaple vysvěcena a předána do užívání dne 20. října 1909. O nedělích pak sem přicházeli evangelíci i z nedalekého pruského Slezska ( z osady Tkacze, Strickehrhäuser – dnešní Mýtiny ).
     Projekt kaple zhotovil berlínský stavitel architekt sakrálních staveb Dr. Otto Bartning.
     Hřbitov u kaple byl založen v roce 1911, ale další dva roky trvalo, než věřící získali povolení k pohřbívání. Až roku 1913, kdy zdejšímu truhláři Ulmanovi zemřely dvě dcery, a on je pochoval k tesařovské kapli, rakouské úřady pohřbívání dodatečně schválily.

Současnost

 Takto se situace okolo kostelíku na Tesařově vyvíjela až do 2. září 2009. V současné době je vlastníkem tesařovské kaple církev Jednota bratrská. Obec Kořenov jedná již několik let s vedením Jednoty bratrské o případném odkoupení této památky ( v dnešní době již značně chátrající ), nebo o jejím pronájmu na dobu minimálně deseti let s tím, že obec Kořenov by zrekonstruovala tuto unikátní stavbu, ( přičemž veškeré církevní obřady a mše, které se zde konají každou neděli o letních prázdninách by byly zachovány ) a osmiboká chátrající kaple by tak byla zachráněna. Prozatím však nedošlo k dohodě Jednoty bratrské s Obcí Kořenov, a tak nezbývá, než pozorovat, jak se na této památce podepisuje čas. 2. září 2009 totiž nabídl pomocnou ruku p. Štěpánek, a se svojí stavební firmou provedl coby sponzorský dar opravu fasády kostelíka. O.P.S. Jizerky pro Vás pak sponzorovala výměnu okapů na kostelíku. Tyto opravy byly provedeny a dokončeny v rekordně krátkém čase, a to 18. září . A tak dne 19.9.2009 - kdy proběhly oslavy stého výročí založení kostelíka na Tesařově, tato dominanta zazářila v novém kabátě, a stala se opět chloubou Kořenova. Oslavuzaložení kostelíka pořádal Ochranovský senioriát při Českobratrské církvi evangelické, a nesl se opravdu ve velkém duchu. Zpíval dětský soubor Řetízek ze Železného Brodu, zahráli trubači z Německa, pozdravy pronesli: Rudolf Borski, emeritní kazatel z Tanvaldu, MUDr. Mahulena Čejková, synodní kurátorka Českobratrské církve evangelické, Uwe Bergmeister, kurátor sboru Dornbirn-Rakousko, Luboš Marek, starosta Kořenova, o historii kostelíka promluvila Jana Uhlířová, kázání vedl Jiří Polma. Slavnosti se zúčastnili věřící i ateisté, i zástupci Rakouského Dornbirnu. Účast byla opravdu hojná, slavnost se nesla v duchu vzájemné spolupráce mezi všemi zúčastněnými, a to i do budoucna. Krásný to den.
     Zajímavostí která jistě stojí za zmínku je fakt, že dle projektu architekta Dr. Otto Bartninga (projektanta tesařovské kaple), byla v roce 1931 postavena v rakouském městě Dornbirn kopie kaple tesařovské, která do dnešních dnů slouží zdejším evangelíkům. V březnu 2009 se podařilo Obci Kořenov navázat kontakt s rakouským Dornbirnem a získat tak tyto informace. Do této doby totiž nebylo jasné, kde přesně se „dvojče“ tesařovské kaple nachází, i když bylo obecně známo že kaple byly postaveny dvě.
Evangelická kaple v rakouském Dornbirnu – více informací zde