Jste zdeSponzoři

Sponzoři


Obecně prospěšná společnost Jizerky pro Vás se zaměřuje na tyto obecně prospěšné služby:

  • provozování informačního centra (zejména podávání informací, šíření propagačních materiálů a tvorba materiálů nových)
  • provozování a údržba sportovních zařízení, a to zejména běžeckých tras a cyklotras v oblasti Jizerských hor a západních Krkonoš, provozování a údržba parkoviště
  • koordinační činnost při zajišťování sportovního a kulturního života v oblasti Jizerských hor a Krkonoš
  • péče o krajinu, drobné památky, kulturní a přírodní dědictví Jizerských hor a Krkonoš, a to zejména formou úpravy parků, výsadby nové zeleně, oprav drobných památek, tvorby naučných stezek a dalších činností
  • spolupráce s jinými obecně prospěšnými společnostmi, mikroregiony či svazky obcí, a to i ve formě přeshraničního partnerství
  • podpora trvale udržitelného rozvoje cestovního ruchu s přihlédnutím k ochraně přírody a zachování kulturního a přírodního dědictví Jizerských hor a Krkonoš
  • příprava a podpora projektů týkající se trvale udržitelného rozvoje Jizerských hor a Krkonoš

Velice tímto děkujeme níže uvedeným sponzorům, kteří nám svými sponzorskými dary umožňují provozovat Obecně prospěšnou společnost Jizerky pro Vás k Vaší plné spokojenosti.

- Obec Kořenov

- Obec Paseky nad Jizerou