Jste zdeNaučná stezka

Naučná stezka


Bukovec - Jizerka - Rašeliniště Jizerky


     Naučná stezka seznamuje návštěvníky s rozmanitostí a bohatstvím přírody i s historickými pozoruhodnostmi. Původní naučná stezka,vybudovaná ochránci přírody z Jablonce nad Nisou, která měla osmnáct zastavení, byla v roce 1998 zrekonstruována. Začíná u prvního zastavení na jižním okraji Jizerky a končí u vyhlídky do vrchoviště v Národní přírodní rezervaci Rašeliniště Jizerky. Na šesti kilometrech má dvanáct zastavení, prochází Přírodní rezervací Bukovec, starou zlatokopeckou, sklářskou a dřevorubeckou osadou Jizerka a pokračuje územím již zmíněné Národní přírodní rezervace Rašeliniště Jizerky.Zřizovatelem naučné stezky je Správa Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory, o její údržbu se starají členové Českého svazu ochránců přírody Jizerka.

     Naučná stezka je dlouhá šest kilometrů, a můžete ji projít za dvě až tři hodiny. Dozvíte se, co to je "pralouka", podíváte se do starého čedičového lomu, shlédnete panorama západní části Krkonoš, na okružní cestě vás překvapí suťová pole. Seznámíte se s historií osídlení nejvýše položené osady v Jizerských horách, můžete shlédnout expozici o historii a současnosti Jizerských hor umístěnou v Muzeu Jizerských hor ve "Staré škole". Stezka pokračuje na hranice NPR Rašeliniště Jizerky, a když dojdete k mostu, přehlédnete podstatnoučást chráněného rašeliniště.

     Stezkou vás povedou bílé čtverce se šikmým zeleným pruhem, které jsou v místech jednotlivých zastavení označeny i příslušným číslem. Choďte pouze po vyznačených stezkách. Vjezd na kolech je v trase naučné stezky mimo osadu Jizerka zakázán.


     "Průvodce naučnou stezkou Bukovec - Jizerka - Rašeliniště Jizerky", ve kterém naleznete mapu, popis trasy, i poutavé povídání o všech dvanácti zastaveních, lze zakoupit v našem infocentru ( 39, Kč ).


     Za poskytnuté fotografie děkujeme p. F. Mrvovi z ČSOP Jizerka