Jste zdeMuzeum Jizerských hor

Muzeum Jizerských hor


     Muzeum Jizerských hor se nachází v osadě Jizerka, ve vlastním objektu Českého svazu ochránců přírody Jizerka (ČSOP Jizerka). Budova byla postavena v roce 1889 v,době největšího rozmachu osady Jizerka a sloužila jako škola pro děti místních obyvatel, kterých zde žilo více než 400 - převážně sklářů, dřevařů, řemeslníků a obchodníků. S ukončením provozu skláren ve dvacátých letech 20. století počet dětí ve škole poklesl, ale přesto škola sloužila na Jizerce svému poslání nepřetržitě do roku 1962.
     V 50. letech 20. století zde také sídlil úřad místního národního výboru. Následující léta sloužila budova jako prodejna základních potravin, poté byla přestavěna na rekreační zařízení Bytového podniku v Desné v Jizerských horách. Našla zde své působiště také Horská služba a Státní ochrana přírody.
     V roce 1989 koupil objekt bývalé školy okresní výborČSOP v Jablonci nad Nisou a předal jej do užívání 3.ZO Jizerka. V říjnu 1994 zde bylo otevřeno informační středisko obohacené o expozici pod názvem "Stará tvář Jizerských hor", která pojednávala o historii osídlení a způsobu života v dřívějších dobách. Tato expozice vznikla podle scénáře RNDr.Miloslava Nevrlého za pomoci Severočeského muzea v Liberci a Muzea skla a bižuterie v Jablonci n.N. Další expozice zabývající se historií sklářství a informující o současném stavu a dění v Jizerských horách byly otevřeny v červnu 1996. Každoročně toto muzeum shlédne 2 000 až 3000 návštěvníků.
     V roce 2003 došlo k rozsáhlé proměně muzea a rozšíření expozic. V současné době je muzeum rozčleněno do čtyř základních celků:
- Jizerské hory za starých časů
- Dějiny sklářské výroby
- Příroda Jizerských hor
- Galerie "Montana"
     Návštěvníci muzea zde mohou shlédnout staré lesnické a turistické mapy, snímky pomníčků, křížků a jiných upomínek na neštěstí při tvrdépráci horalů, pytláckých smrtí - či naopak - šťastné záchrany před zmrznutím. Dále jsou zde vystaveny historické snímky rašelinišť a rovněž řada nářadí a nástrojů našich pradědů, např. saně ke svážení dřeva, staré lyže a mnoho dalších "obyčejných" předmětů, které dnes většina lidí již vůbec nezná. Další část muzea je věnována geomorfologii Jizerských hor, povětrnostním zajímavostem Jizerky, sklářským technologiím, lesnictví, turistice apod. Zajímavou flóru a faunu lze vidět na fotografiích i ve skutečných exponátech ( preparované ukázky hmyzu, vycpaniny ). Ekologická část seznamuje se zákonem o ochraně přírody a krajiny, s významem přírodních rezervací, jejich značením, s projekty na obnovu jizerskohorských lesů apod..
Otvírací doba:   Pro veřejnost je Muzeum Jizerských hor otevřeno v měsících květen až říjen každou sobotu a neděli vždy od 9 do 16 hodin.
          
Za poskytnuté fotografie děkujeme p. F. Mrvovi z ČSOP Jizerka