Jste zdeKořenov

Kořenov


Webkamera ze Štěpánky - Kořenov on-line

     Obec Kořenov leží ve východní části Jizerských hor , a svým územím zasahuje i do Krkonošského národního parku. Obec Kořenov vznikla sloučením několika samostatných obcí v roce 1960, a to obcí Polubný, Příchovice s osadou Rejdice, a Jizerky patřící do té doby k obci Bílý Potok. Jméno Kořenov dostala obec podle místního názvu Polubného - Wurzelsdorf. Dodnes se můžeme setkat s řadou místních názvů jednotlivých částí obce – např.: Martinské údolí, Gruntahl (Zelené údolí), Hoffenstahl (Hoftík), Tesařov (Schenkehahn), Růžodol, Pochpusch, Raperberg, Na Kobyle, U Údolní boudy, a další.
Rozlohou 55,67 km2 je obec Kořenov největší horskou obcí v republice. Počet trvale žijících obyvatel se v obci trvale snižuje – v roce 1961 zde žilo 1810 obyvatel ve 453 domech. V dnešní době má obec 995 stálých obyvatel ve 242 domech (údaj k 10.5.2006).

Obec Kořenov se skládá z pěti částí:
Kořenov: dodnes se dochovalo názvosloví typické pro horské obce – Dolní Kořenov a Horní Kořenov. Naši pozornost z historie si jistě zaslouží zmínka o vyhlášených Lázních Kořenov, kde se léčilo pohybové ústrojí. K léčebným procedurám a koupelím se využívaly léčivé prameny které zde vyvěraly, a rašelina těžená a dovážená z luk okolo nádraží v Kořenově. Lázně zažívaly svůj rozmach již v 19. století ( r. 1895: na 1000 hostů ), největšího rozkvětu se však dočkaly za první republiky. Po 2. světové válce začal věhlas lázní upadat, lázně však fungovaly ( byť již jen pro ambulantní pacienty ) až do 50. let 20. století. K rozkvětu a dobrému jménu Lázní Kořenov přispěl nemalou měrou p. Posselt, pod jehož vedením se staly lázně vyhledávané i zahraničními pacienty. Kořenov byl také až do 50. let 20. století známý vyhlášeným Lesním divadlem – jednalo se o letní divadlo, v němž vystupovali jak místní ochotníci, tak divadelní soubory z celé republiky. Za další zmínku jistě stojí železniční trať anvald – Kořenov – Jelenia Gora, která byla uvedena do provozu v roce 1902. Tato trať je v provozu i v současné době, známá je především pod názvem zubačka. Bohužel však trať končí ve stanici Harrachov – Mýtiny. Muzeum ozubnicové dráhy otevřela v prostorách budovy kořenovského nádraží dne 31.5.2008 Železniční společnost.
Další zajímavostí v Kořenově je osmiboká evangelická kaple na Tesařově.
Polubný: Dominantou této části obce je Kostel sv. Jana Křtitele vysvěcený v roce1793. První písemná zmínka o Polubném je z roku 1700. Až do roku 1848 patřil Polubný k panství Semily. 19.10.1899 byl Polubný povýšen na městys, v jehož znaku je obr s kyjem. V 19. století se zde lidé živili zejména prací v lese, přadláctvím a tkalcovstvím, foukáním a mačkáním skla, a výrobou potaše. V roce 1949 byla část obce – Dolní Polubný připojena k obci Desná, a až do roku 1960 byl Polubný samostatnou obcí.
Jizerka: - dříve Buchberg – podle německého názvu hory Bukovec. Jizerka byla v 16. a 17. století vyhledávaným místem hledačů pokladů, dle některých pramenů vyhlášená svými drahokamy až v Itálii - jednalo se zejména o safíry, jizeríny, granáty... Odtud pochází i název Safírový potok, který protéká osadou. Největšího rozmachu a slávy se Jizerka dočkala až v první polovině 19. století, kdy zde nechal F. Riedl vystavět sklářskou huť. Ještě v roce 1930 žilo na Jizerce 157 osob ve 44 domech, v roce 2004 to již bylo jen 9 stálých obyvatel. K místní zajímavosti jistě patří i Hnojový dům (německy Misthaus), který byl obývaný známým cestovatelem, dobrodruhem a snílkem Gustavem Ginzelem (28.2.1931 – 28.11.2008).

           *** pokračování zde ***