Jste zdeEvangelická kaple - Dornbirn, Rakousko

Evangelická kaple - Dornbirn, Rakousko     Přes všechna protivenství tehdejší doby, mohla být díky Fondu na stavbu kostela v roce 1929 stavba kostela zahájena. Vzhledem k dostatečnému množství finančních prostředků byl velice brzy, a to 11. 5. 1930 položen základní kámen nového kostela v Rosenstrasse, Dornbirn. Zásluhu na tomto úspěchu mělo asi 300 členů komunity, kteří věnovali na stavbu kostela 12.000,- šilinků z vlastních zdrojů. Sbírka byla dále posílena prostřednictvím darů od jiných komunit, a také ze Švýcarska. Konečné náklady na stavbu kostela se vyšplhali cca na částku 85.000,- šilinků.
     Když byl 19. dubna 1931 kostel farářem Pommerem z Bregenzu vysvěcen, byl to významný milník na cestě Evangelické církve v Dornbirnu. Počáteční prosperita farnosti však byla díky dalšímu politickému vývoji ve velkých potížích. První náznaky těchto problémů byly zaznamenány již v roce 1933, kdy došlo k prohlídce kostela policií kvůli údajným uskladněným zbraním. Hlavní změna však nastala při připojení Rakouska k "velké německé říši" v březnu 1938. Brzy nato byla totiž v souvislosti s právními předpisy většina organizací buď zcela rozpuštěna, nebo integrována do NS spolku.
     Když po válce v roce 1945 začal opět mírový život ve Vorarlbergsku, musela se farnost v Dornbirnu vyrovnat se silnou vlnou uprchlíků (zejména protestantských) z východní Evropy, a pomoci tak přistěhovalcům s usídlením a integrací v protestantských komunitách.
     Kostel v Rosenstrasse v Dornbirnu postavený v letech 1930/31 byl koncipován dle projektu slavného německého architekta Dr. Otto Bartninga jako osmiboká rotunda.
     Velkou rekonstrukcí prošel kostel v letech 2003/2004, kdy byly původní lavice na sezení nahrazeny židlemi, a nabízejí nyní návštěvníkům 61 míst v hlavní místnosti a 40 míst na ochoze. V rámci této rekonstrukce byly také firmou Rieger z Schwarzachu zhotoveny dvojité manuální varhany s 10 rejstříky.

     Za poskytnuté materiály ze kterých jsme čerpali i fotografie velice děkujeme Evangelické farnosti Dornbirn a její farářce Andree Hofacker.Tesařovská kaple - zpět