Jste zdeZnačené cyklotrasy v okolí Kořenova II

Značené cyklotrasy v okolí Kořenova II


     V okolí Kořenova bylo v roce 2005 dokončena první etap vyznačení cyklotras s názvem "Cykloturistické okruhy kolem Štěpánky". Různou kombinací značených tras tak vzniklo několik různě náročných okruhů. Na těchto trasách si na své přijdou všichni, kteří mají rádi krásnou přírodu a zejména nádherné výhledy do kraje. Trasy jsou kombinovaně značeny silničním a pásovým značením - obojí je velice slušně přehledné.

Okruh č.2 - Planýrka

    Trasa začíná u nádraží ČD v Kořenově a měří 27 km. Pojedeme-li ve směru hodinových ručiček. tak jedeme po značené páteřní cyklotrase č.22, v Dolním Kořenově je třeba dát pozor při přejezdu hlavního tahu Praha - Harrachov. Po přejezdu silnice sjedeme do údolí, kde stojí bývalý závod Cutisin. Zde se vyráběla desítky let umělá střívka. Závod byl v roce 2009 uzavřen Pokračujeme dále a zhruba po 1 km budeme na křižovatce při vjezdu na Planýrka. Zde stojí za povšimnutí starý kamenný most přes řeku Jizeru. Z křižovatky jedeme dále po Planýrce, která kopíruje pod sebou tekoucí Jizeru. Po zhruba 6 km dojedeme do místa zvaného Havírna, které získalo tento název údajně podle toho, že v minulém století zdejší obyvatelé težily v okolních lesích načerno velmi nekvalitní hnědé uhlí. Z tohoto místa je vidět i část Krkonoš. Pokračujeme dále až na křižovatku, kde trasu č.22 uhýbá doleva a doprava pokračuje značená modré cyklotrasa. Po modré dojedeme nejprve na křižovatku v Pasekách odkud je možno pokračovat buď dále po modré nebo viz. podrobný popis okruhu č.1 do křížení s červenou a dále po ní. My pokračujeme po modré ke Krkonošskému muzeu v Pasekách. Od muzea pokračujeme na křižovatku "na Bosně". Zde jsme v místě, kde se tento okruh ztotožňuje s okruhem č. 1 až po zástavku BUS v Kořenově u motorestu - viz popis trasy okruhu č.1. Odtud se vydáme dále po červené cyklotrase. Po 200 m míjíme Tesařovský kostelík, dominantu této části obce. Po trase budeme dále projíždět kolem chaty "Zvonice" a kolem Lesní chaty a od této se lesní cestou dostaneme zpět až do výchozího budu u nádraží ČD. Cesta ze středu Kořenova až k nádraží ČD je v současné době sjízdná spíš pro horská kola a tudíž je možno objet tento úsek po silnici vedoucí z Kořenova na Horní Polubný, kde se spojíme s trasou č.22 přicházející od Jizerky a pokračujeme dále k nádraží ČD.

Okruh č. 2

Kořenov nádraží ČD - Martinské údolí - závod Cutisin - Planýrka - Havírna - křížení tras č. 22 a modré cyklo - Paseky n/Jiz. křižovatka - Paseky n/Jiz. muzeum - "Bosna" - "Na perličku" - chata "Hvězda" - Kořenov BUS motorest - kostelík - "Zvonice" - Lesní chata - nádraží ČD Kořenov. Délka 26 km

Okruh č. 2a

Kořenov nádraží ČD - Martinské údolí - závod Cutisin - Planýrka - Havírna - křížení tras č.22 a modré cyklo - Paseky a/Jiz. křižovatka - "Čermákov Rovně" - "Na perličku" - chata "Hvězda" - Kořenov BUS motorest - kostelík - "Zvonice" - Lesní chata - nádraží ČD Kořenov. Délka 27 km

Okruh č. 2b

Kořenov nádraží ČD - Martinské údolí - závod Cutisin - Planýrka - Havírna - křížení tras č.22 a modré cyklo - Paseky n/Jiz. křižovatka - Paseky n/Jiz. muzeum - "Bosna" - po Famberce Kořenov BUS motorest - kostelík - "Zvonice" - Lesní chata - nádraží ČD Kořenov. Délka 25 km

Mapa cykloturistických okruhů Kořenovska zde

Okruh č. 1 - Famberka zde